OVERVIEW

A new way

of seeing...

BIOGRAPHY


NATALIA ROSE

Danish, 1953-

 

It would have been likely that Natalia Rose had chosen the written word as her art form.

She studied languages in University and has worked both theoretically and practically with the written and spoken word prior to moving her focus to creating art.

She took a liking to painting as a way of expressing thoughts and feelings. Her paintings are intense and vivid, with strong lines and color schemes. They carry a semiotic component with a broad scale of historical art references that are sure to amuse the avid viewer.

“My paintings do not depict the things which I actually observe, but rather what I recall from the past and more accurately wish to see”, Natalia Rose says.

Natalia Rose was born and raised in Russia, and the inspiration is apparent in her works, ranging from naivistic folk art to avantgarde: Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, Natalia Goncharova. In addition, the influence of Central European expressionism spanning to Abstract Expressionism is also clear. Several of her paintings can, in the midst of the exhilarating and severe layers of color,  seem unfinished. The suppression of detail is a conscious decision of hers. With this dimension, the viewer is invited in to create interpretations that are reflective of their own attributions of meaning.


DANSK BIOGRAFI


Natalia Rose kunne have valgt ordet som udtryksform. Hun har studeret sprog og har arbejdet både teoretisk og praktisk med det skrevne og talte ord. Hun har imidlertid foretrukket billedet til at sætte ”ord” på følelser og tanker. Intense, koloristiske billeder, hvor enkle linjer og farvekombinationer afdækker et semiotisk indhold med en bred skala af historiske kunstreferencer.

”Mine billeder er ikke det, jeg rent faktisk ser, men det jeg husker og har lyst til at se,” siger Natalia Rose.

Natalia Rose er født og opvokset i Rusland, og denne inspiration er tydelig i hendes værker - fra naivistisk folkekunst til avantgarde med kunstnere som Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, Natalia Goncharova i spidsen. Men påvirkningen fra den centraleuropæiske ekspressionisme til abstrakt ekspressionisme er også tydelig.

Flere billeder kan bag de voldsomme og energiske farvelag virke ufærdige. Undertrykkelsen af detaljer er et bevidst valg. Det giver billederne en dimension, hvor beskueren er med til at skabe fortolkning og betydning.


logo akoun