ART CRITICS


"Natalia Rose's semi-abstract composition is an suggestive investigation of memory, cultural identity and the visceral power of color. In "Black Red
Blue" Rose employs blocks of color to create a strong visual impact. The heavy confident brushstrokes and the unregretful use of primary
colors evoke strong emotional reactions, suggesting chemistry between the rawness of pure emotion and the structured nature of cultural symbols. In
"Nobody's Home" the painting is more tumultuous, with layered brushstrokes that give an impression of constant motion and chaos. The central dark
structure against a backdrop of vibrant and contrasting streaks of color could symbolize isolation or the absence of presence. This piece seems to
echo Rose's statement about the overwhelming search for self-expression and connection in a world dense with events and emotions. The work titled
"Yellowstone" shows a similar thematic concern with broad heavy strokes and a distinct horizon line, but it has a more earthy palette. The juxtaposition of warm yellows and browns against the strong black and red horizon could reflect the layers of memory and the beauty of natural landscapes, that are both familiar and abstracted through the artist's personal lens. Together these works articulate a journey through Rose’s conceptual map of identity that merges Eastern and Western aesthetics, with each painting serving as a pictograph of personal and collective experiences. Her work does not aim to represent the physical world, but rather to express a psychological and emotional landscape. The powerful use of color and form surpasses traditional communication, offering a unique language that invites viewers to connect with the abstract and conceptual ideas that are inherent in human existence. Rose's belief, that "beauty will save the world" is rooted within the attractive motion and shape of her work, highlighting a quest for meaning and connection amidst the complexities of life." READ MORE


"The three artworks presented by Natalia Rose depict a vibrant dialogue between chaotic energy and controlled structure, exemplifying the dynamic interplay between order and disorder prevalent in contemporary art history. This series embodies the essence of gestural practice
in abstract expressionism, where the artist's emotional trace manifests through painterly material, reminiscent of works by Willem de Kooning or Franz Kline but with a palette suggesting the chromatic boldness of Mark Rothko or Sam Francis. There's a sense of primal energy colliding and merging with moments of intense reflection, as if each canvas were a battleground between rationality and instinct, subconscious and deliberate. The use of vibrant colors and forms dissolving into a flow of movement echoes Kandinsky's explorations of spirituality in art, while energetic strokes and moving lines reflect Pollock's interest in rhythm and chance. The visual dynamism of these works, with their worked surfaces and tactile richness, evokes the philosophy of European informal art, particularly the material works of Alberto Burri or Antoni Tàpies, which saw texture and material composition as a universal language capable of transcending cultural
barriers. Together, these works offer a meditation on the nature of the creative process itself, an exploration of the artist's role as a medium between collective consciousness and individual expression. This triad of artworks celebrates the freedom of artistic expression and the perpetual search for meaning through the act of creation." READ MORE"Natalia Roses brug af blå i sine værker er dybt interessant. Hun bruger ikke blå som en isoleret farve, men forbinder den med andre farver.Guld og sort dukker op side om side med blå og styrker således den blå farves effekt. Natalia Roses uformelle men præcise sprog er et vartegn for det moderne maleri. I hendes værk får vi endnu engang demonstreret kraften i det abstrakte maleri. Det er Natalia Roses store fortjeneste, at hun har været i stand til at skabe sin egen blå nuance. Den er til stede overalt i hendes værker, men til forskel fra hos Klein bliver den blå farve ikke presset ind i en ramme, hvor den skal være helt præcis. I stedet bliver der skabt plads til, at den på harmonisk vis kan blande sig med andre farver.

Den blå farve passerer ikke ubemærket i Natalia Roses værk. Det er en farve fuld af nuancer. Den brydes af en harmonisk og præcis gestus. Det er en farve med sin egen semantik. Det er kunstnerens fortjeneste, at hun er i stand til at fylde farven med sit eget udtryk, sit eget alfabet. Alle hendes værker skal læses med denne farvekomponent.

Værdien i Natalia Roses kunst findes i den måde, hun bruger den blå farves muligheder og kvaliteter på. Hvis vi studerer maleriets komposition og ser omhyggeligt efter, så springer det blå, kromatiske element først i øjnene. Det virker skarpest. Vi er nødt til at begynde med Natalia Roses "blå", før vi analyserer resten af billedet.Efter at have sporet denne vej ind i billedet standser vi op for at se, hvordan denne interessante kunstner i tide afslører en fortsat, kromatisk udvikling. Den omhyggelige iagttager vil straks bemærke, at Natalia Roses blå er bevidst, og at det er en gennemtænkt udvikling af Kleins blå. Det er en mere moderne blå farve, som er i dialog med den tid, hun som kunstner lever i." READ MORE
"Natalia Rose is an artist with enormous talent. Her abstract creations are a perfect mix of symbolism and abstractionism. But what catches the eye most are the colours she uses, disruptive and brilliant. The contrast between them and black and white creates dynamism and movement. Each of her works delves into the human psyche, referring to fantasy and dreams but linked to everyday life. What the mind cannot explain, Natalia explains with her unique and original creations. It is impossible not to get caught up in her subjects that are able to capture the viewer's attention in an enigmatic and captivating manner. Abstract and decorative intertwine, creating new combinations and textures." READ MORE
"I work "Silence" viser Natalia seeren en anden side af sin komplekse og spændende karakter som kunstner. Det figurative lærred læner sig op af den metafysiske atmosfære fra surrealismen, som blev suspenderet for længe siden. Temaerne sender beskueren tilbage til malerens atelier og Matisse. Baggrunden er opdelt i to flade baggrunde i sort og rød. Lyset i maleriet leveres af den ophængte pære. I forgrunden ses tre elementer foran et staffeli, hvorpå der hviler et lærred. Kompositionen er også her gennemtænkt, farverne er få, essentielle og markante. Et mysterium omslutter de tre skikkelser i forgrunden, mens de stirrer ud i horisonten - en metafor for den menneskelige tilstand. Kunst, der repræsenterer kunst. Et paradoks, som Natalia løser gennem kontrasterende farver og uvirkelige omgivelser. Kunstneren viser sig endnu en gang at være ekstremt multifacetteret, kreativ og original. Hendes evne til at bevæge sig fra den ene stil til den anden og samtidig bevare den udtryksfulde dybde og de genkendelige karakteristika, som er fælles for alle hendes værker, er overraskende: farver, ikonografiske tegn og energi." READ MORE"Natalia Rose is a Danish artist known for her semi-abstract creations that combine different pictorial universes. Her artworks are characterized by bright and vivid colors, strong chromatic contrasts and the recurrent use of black to outline elements or simply to complement and balance other pigments. Natalia explores the universe of nature, deconstructing and decontextualize shapes, elements, landscapes and recreating images from her subconscious. Her creations are balanced and play on contrasts of light and color, lines and pictograms, graphic designs that make her style unique and original. She is inspired by abstractionism and expressionism, letting herself be completely guided by her emotions and letting her art speak for itself. Natalia investigates the universe of communication, creating relationships between the viewer and the work of art. She dwells on the details: although guided by emotion, she leaves nothing to chance. No graphic sign, line or form is inserted at random. She investigates the multiplicity of meanings of symbols, what they express and what message they contain."  READ MORE"Natalia Rose is a talented and highly original Danish artist who creates semi-abstract works containing various pictorial influences mixed with her great creativity. Her artworks are exhibited and appreciated all over the world. Her technique involves broad brushstrokes and vivid colours that strike the viewer and arouse their curiosity. She tickles the human intellect by asking the viewer questions about the ambiguous relationship between concepts and the visual/pictorial ways in which they are expressed..."  READ MORE"Bekendelser der råber. Sjælens vilje. Psykens hvisken. Sådan kan man karakterisere et billede af Natalia Rose. Værkerne kræver kontinuerlig udforskning. Man kan iagttage dem på afstand og tæt på, indtil de mange aspekter smelter sammen til en enkelt kontemplativ melange. Kunstneren finder modet til at skabe i første person ental i de indtryk, der er forankret i det kollektive ubevidste. Her findes kilden til den vision, der driver værkerne. Man stopper uvilkårligt op i mødet med Natalia Roses kunst og finder sig visuelt og åndeligt beriget på en måde, som får én til at vokse.  
 I en kunstverden, hvor paradokset er reglen og aldrig undtagelsen. I en kunstverden, hvor man i stigende grad søger det spektakulære udsagn, ankommer Natalias værker som regnbuer om natten. Maleri med autentisk smag. En poetisk fortælling, der gennem et sprog fyldt med søde melodier formår at erobre publikums sjæl. At iagttage et maleri af Natalia Rose bliver nærmest en åndelig rejse. En unik oplevelse, hvor man kan slippe sig selv og fordybe sig i en ny drømmevirkelighed. Værkerne bliver til minder og omformes til det, kunstneren ønsker at se." READ ESSAY"Potenza linguistica. Energia creativa. Dinamismo di un segno che non è mai statico. Queste le caratteristiche essenziali della pittura dell’artista. Una pittura che esplora enigmi della mente e ne traccia visivamente i suoi dettami. Una grande sintesi segnica, arricchita da un cromatismo sempre molto ricercato, caratterizza il suo operato Un’ artista, le cui visioni, tracciano le basi per una nuova arte contemporanea. Attraverso un linguaggio del tutto personale, l'artista, riesce nel difficile compito di comunicare dei sentimenti reali; dei sentimenti che vanno oltre ogni tempo e ogni spazio conosciuto. Le sue visioni su tela hanno una potenza evocativa, che difficilmente oggi, si trova nei pittori contemporanei, forse troppo attenti a spettacolarizzare il vissuto. L’artista dal buio delle tenebre, fa emergere una luce salvatrice. Quella luce, che ha il compito di ridare ordine al caos del mondo contemporaneo. Natalia và oltre l’iperrealismo della forma, per concentrare la sua indagine visiva sul contenuto. Le urla della psiche, le tempeste dell’anima, le confessioni della mente. Tutte queste caratteristiche sono presenti nell’arte di Rose. Un’artista capace di trasformare la tela allo stesso tempo in un campo di battaglia oppure in un giardino fiorito. La purezza dell’anima fa l’amore con le cromie più accese. Il segno si trasforma in un impeto di fuoco..." READ ESSAY"Denmark based and Russia born, Natalia Rose creates layered acrylic abstract paintings exhibiting her masterfully orchestrated use of color
to explore composition and dimensions of a subject reflectively.

She draws on her experiences in Eastern and Western Europe to stimulate thought and reaction and inspire beyond recognition of identity.

She is studying the influence of multi-dimensional reality in the physical realm, through the art. By applying thick
layering, and what would initially appear as spontaneousbrushstrokes, Rose challenges the traditional ideologies of beauty..."READ MORE"Natalia Rose is a Danish artist capable of creating semi-abstract and symbolic artworks with a strong visual impact. She is able to empathise with the viewer, giving them not only a visual experience but also a journey into their own spirituality. With a few essential elements, quick touches and bright, vivid colours, Natalia creates artworks in which the graphic sign of pictograms is combined with the creative debauchery of abstractionism. The elements mix like a dance, finding harmony and balance. The synthesis and essentiality that underlies her artistic process is important. With colours and shapes Natalia opens up a wide-ranging discourse on the power of communication, especially visual communication, which takes place between artist-work-spectator. In "Russian Easter" the three primary colours share the space of the canvas suggesting a strong essential balance. The choice of colour tones is not accidental as it creates a symbolic contrast with the dissoluteness and energy of the title. The colours are bright, extremely luminous, reflecting the light of the environment in which they are displayed. The application of the pigment is not flat, quite the contrary. Natalia creates a refined texture by mixing the colours with a variegated background, full of small gestural and rapid signs. In this way, the red, cockerel and blue emerge from the background, dominating the scene." READ MORE"Passionate color and vibrant texture are parlayed into chimeric, non-figurative compositions which metamorphose into a visual dialogue of dazzling color and line. Through amorphous shapes and a carefully selected syntax of illuminated color and texture, the artist creates a sensorial experience as she intuitively builds layers of energetic color on the canvas, Her artistic manifesto is essentially focused on the subtext that lies beneath the surface where she creates a symphony-like complexity in each work, weaving a colorful concert of hues and textures building a rich tapestry onto each canvas.
Bridging the world of abstraction, Natalia Rose's visceral paintings are seen as a creative exploration of internal worlds. These visual reflections of our internal and external realms intersect to evoke imagery through bold and instinctive brushstrokes which flow from each painting. Cajoling us to probe our own artistic sensibilities, her visual and textural non-representational works are laden with meaning as they explore the emotional weight of our world. Indeed, Natalia Rose's intention is not so much to faithfully represent the world but rather to evoke the feelings and the inherent emotions contained within. Brilliantly translating onto canvas with a syncopated beat of the abstract, award-winning painter Natalia Rose has participated in a lifetime of immersion in the arts, culminating in a wonderful body of work and has embarked on a painting career which has catapulted her to a meaningful position in the contemporary art arena." READ MORE